PRISMA RESIDENCES MASTER PLAN

prisma

 

prisma-perspective0

 

 

prisma-building2

 

 

PRISMA RESIDENCES : MASTER PLAN

prisma-building1prisma-masterplan1

 

PRISMA RESIDENCES : LOCATION

prisma-location-map-v62

prisma-location1 prisma-location2 prisma-location3

 

PRISMA RESIDENCES : AMENITIES

prisma-amenities0a prisma-amenities0b prisma-amenities1 prisma-amenities1-basketballcourt prisma-amenities1-lappool prisma-amenities1-loungepool prisma-amenities1-poolgazeboo prisma-amenities1-roofdeck

 

PRISMA RESIDENCES : BUILDING AND UNIT FEATURES

prisma-building0a prisma-building0b

 

PRISMA RESIDENCES : FLOOR PLAN

prisma-unit0a prisma-unit0b prisma-unit0c prisma-unit1 prisma-unit1-floorplan1 prisma-unit1-floorplan2 prisma-unit1-floorplan3 prisma-unit2 prisma-unit2-floorplan1 prisma-unit2-floorplan2 prisma-unit2-floorplan3

 

PRISMA RESIDENCES : PRICE

prisma-unit1 prisma-unit2